*  Bytový dom Halalovka 42,44, Trenčín     –   hydraulické vyregulovanie 150 vykurovacích telies

*Bytový dom Šumavská 36 Dohnányho 7, Bratislava  – hydraulické vyregulovanie 150 vykurovacích telies + merače tepla

Ubytovňa, Inovecká 7, Trenčín – hydraulické vyregulovanie 120 vykurovacích telies

Ubytovňa, Nejedlého 51, Bratislava  –  hydraulické vyregulovanie 270 vykurovacích telies

Bytový dom Gallayova 13-19, Bratislava-   hydraulické vyregulovanie 320 vykurovacích telies, výmena armatúr v suteréne

Bytový dom Homolova 17,19, Bratislava  –  hydraulické vyregulovanie 150 vykurovacích telies, výmena armatúr v suteréne

Bytový dom Kulíškova 7,9,11,13, Bratislava  – hydraulické vyregulovanie 180 vykurovacích telies, výmena armatúr v suteréne

Bytový dom SNP 142, Trenčianske Teplice  –  hydraulické vyregulovanie 180 vykurovacích telies, výmena armatúr v suteréne