• Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
  • +421 907 428 408 progrestherm@progrestherm.sk

Partneri

ÚvodPartneri
  • Rehau
  • Uponor
  • Danfoss
  • Wolf
  • Enbra
  • Ivar

REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov a vedúcim dodávateľom v oblasti stavebníctva. V oblasti inštalácií technických zariadení budov, ako je vykurovanie, voda alebo chladenie, disponujeme viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. Kladieme vysoký dôraz na to, aby všetky produkty vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť.

Viac na – www.stupacky.sk

Inovatívne riešenia pre ľudské prostredie

Uponor je jeden z hlavných svetových dodávateľov plumbing a indoor climate systémov pre domácnosti a komerčné budovy. Naše riešenia plnia dôležitú úlohu v živote ľudí zabezpečovaním produktov ktoré vedia vytvoriť pohodlné prispôsobenie si bývania, pracovného prostredia a oddychu.

Máme viac ako 60 rokov skúseností v oblasti vývoja a výroby plastových rúr, komponentov a systémov a sme hrdí nato, že sme schopní vytvárať komplexné riešenia pre bývanie, prácu a voľný čas. Okrem toho, že sú riešenia od Uponor technologicky vyspelé, sú aj trvalo udržateľné a energeticky úsporné.

Uponor Corporation je vedená na NASDAQ OMX Helsinki Ltd., Finland.

Spoločnosť Danfoss je najväčším svetovým výrobcom termostatických radiátorových ventilov. Doteraz ich predal viac ako 400 miliónov po celom svete. Ušetril veľké množstvo energie a zabránil emisii oxidu uhličitého, síry a ostatných nebezpečných látok, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Bežná návratnosť nákladov na termostatické radiátorové ventily je menej ako dva roky. Pri ich normálnej životnosti viac ako 20 rokov sa ušetrí veľmi veľa energie a tiež finančných prostriedkov.

Úspora finančných prostriedkov a energie

Spoločnosť Wolf Slovenská republika s.r.o.  vznikla v roku 2013 zmenou spoločnosti K K H spol. s r.o., ktorá pôsobila na Slovensku od roku 1991. V novej spoločnosti Wolf Slovenská republika sa tak spája kompetencia a 50 ročná tradícia značky Wolf ako výrobcu energeticky úsporných systémov a vyše 20 ročné odborné skúsenosti spoločnosti KKH v oblasti vykurovacích zdrojov a nízkoteplotných sálavých systémov gabotherm®.

Firma ENBRA bola založená v roku 1991, najskôr ako česko-rakúska spoločnosť, teraz ako čisto česká spoločnosť vlastnená manželmi Boženou a Josefom Brabencovými. Od svojich počiatkov až do dnešnej doby sa spoločnosť profiluje získavaním skúseností v rôznych oblastiach hospodárneho nakladania s teplom, vodou a energiou. Postupným osvojovaním ďalších špecializácií a následným nárastom profesionality až k najvyššej odbornosti vytvorila firma kvalitné zázemie na realizáciu aj tých najnáročnejších zákaziek.

Firma ENBRA bola založená v roku 1991, najskôr ako česko-rakúska spoločnosť, teraz ako čisto česká spoločnosť vlastnená manželmi Boženou a Josefom Brabencovými. Od svojich počiatkov až do dnešnej doby sa spoločnosť profiluje získavaním skúseností v rôznych oblastiach hospodárneho nakladania s teplom, vodou a energiou. Postupným osvojovaním ďalších špecializácií a následným nárastom profesionality až k najvyššej odbornosti vytvorila firma kvalitné zázemie na realizáciu aj tých najnáročnejších zákaziek.

Spočiatku sa firma orientovala obzvlášť na meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch a na výrobu skúšobní na testovanie vodomerov. Postupom času sa okruh obchodných a zákazkových aktivít rozšíril do oblasti spotreby vody v priemyselných aplikáciách, merania spotreby tepla, indikácie dodaného tepla v bytoch, rozúčtovania nákladov na vykurovanie, regulácie a hydraulického vyváženia vykurovacích sústav a objektov, dodávok bojlerov, kotlov, tepelných čerpadiel – teda do oblastí, ktoré komplexným riešením umožňujú dosahovať významné úspory spotreby palív, energií a surovín, a tým dosahovať vysoko ekonomické výsledky predovšetkým v prevádzke sústav vykurovania.

V rámci komplexnosti poskytovaných služieb prevádzkujeme tiež celoštátnu sieť opravární a autorizovaných metrologických stredísk na overovanie kalorimetrických počítadiel a teplomerov, prietokomerov a vodomerov. V súčasnej dobe disponujeme v európskom merítku ojedinelou technológiou, ktorá nám umožňuje skúšať prietokomery až do dimenzie DN400.

V súčasnej dobe je ENBRA holdingové usporiadanie obchodných firiem s plošným zastúpením po celej ČR a sieti pobočiek na Slovensku a sieti zahraničných pobočiek v Poľsku a Rusku. Väčšina z nich prevádzkuje vlastné metrologické strediská. Spoločnosť má cca 200 zamestnancov. Máme zavedený, zdokumentovaný a certifikovaný systém menežmentu riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009.

ENBRA je tiež zakladajúcim členom Asociácie rozúčtovateľov nákladov na teplo a vodu (ARTAV). Členstvo v tejto asociácii je garanciou, že je rozúčtovanie vykonávané podľa platných predpisov; členovia ARTAV musia používať technické prostriedky vyhovujúce platným normám a musia mať činnosť rozúčtovania uvedenú v Obchodnom registri alebo Živnostenskom liste ako činnosť podnikania. Sme členom Asociácie odborných veľkoobchodov. Členstvo v tejto asociácii je garanciou, že dodávaný tovar v rámci veľkoobchodnej siete alebo prostredníctvom realizovaných zákaziek spĺňa v maximálnej miere nároky na kvalitu a je schválený na predaj v ČR. Štandardom je vysoká profesionalita služieb spojených s predajom a technickým zázemím.

Kompaktné merače integrujú kalorimetrické počítadlo, prietokomer a prípadne aj jeden z teplomerov do kompaktného celku. To zľavňuje zariadenia a zjednodušuje montáž. Podľa typu merača môže byť počítadlo z prietokomera odnímateľné. Kompaktné merače tepla sa veľmi často používajú v bytových odovzdávacích staniciach.

ENBRA - KOMPAKTNÍ MĚŘIČE TEPLA

Armatúry určené na dosiahnutie a udržanie kvality pitnej vody. Na udržanie bezpečnej úrovne teploty v rozvodoch, na inteligentnú a aickú termickú dezinfekciu pomocou krátkodobého zvýšenia teploty. Na optimálne rozloženie prúdenia vody všetkými úsekmi rozvodu.

Vodni armatury

V sortimentu IVARTRIO naleznete již tradiční výrobky společnosti IVAR CS spol. s r.o. pro účely rozvodů pitné či teplé vody, topení (včetně podlahového) a domovních plynofikaci.

Předností systému IVARTRIO je univerzálnost jeho použití a vysoká flexibilita, která snižuje časovou a technologickou náročnost montáže a tím přispívá ke zvyšování produktivity práce. V souvislosti se zaváděním nových technologií v topenářské a instalatérské praxi jsou v systému IVARTRIO používány pouze vysoce jakostní produkty předních evropských výrobců, jako jsou IVAR, FRÄNKISCHE, FIV, BRANDONI, TECO, EMMETI a mnozí další.

Created by: DESI