• Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
  • +421 907 428 408 progrestherm@progrestherm.sk

Hydraulické vyregulovanie ÚK

ÚvodHydraulické vyregulovanie ÚK

V rámci znižovania energetickej náročnosti a spotreby tepla v jednotlivých bytoch / domoch Vám ponúkame služby spojené s hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov a termostatizáciu objektu.  

Hlavným cieľom vyregulovania vykurovacej sústavy je aby pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch boli všetky vykurované miesta rovnako zásobované primeraným množstvom vykurovacej vody. Takto sa dosiahne tepelná pohoda v každom byte.

Na základe projektu sa nastavia prietoky v celom dome úmerne jej tepelnej strate. Nato aby sa dosiahli úspory tepla v dome je potrebné realizovať aj termostatizáciu a osadenie pomerových rozdeľovačov na vykurovacie telesá.

Termostatizácia znamená montáž ventilov s termostatickou hlavicou, ktoré aicky regulujú teplotu v miestnosti a zabraňujú prebytočnému prekurovaniu regulovaním prítoku vody.

termostatická hlavica + ventil

Termostatické hlavice aicky udržiavajú zvolenú teplotu. Ak sa teplota vzduchu zvýši, snímací element vo vnútri hlavice sa rozpína a prívod vody do radiátora sa priškrtí. Ak teplota klesne, snímací element sa stlačí a následne sa otvorí termostatický ventil.

Pri hydraulickom vyregulovaní je potrebné vybaviť vykurovaciu sústavu aj regulačnými prvkami a to najmä na vstupe do objektu, na každej päte stúpacieho potrubia alebo na každej vetve vykurovacej sústavy. Regulačný prvkami na vstupe sú regulátory prietoku, regulátory diferenčného tlaku, prepúšťacie ventily. Regulačnými prvkami pred telesom sú ventily s termostatickou hlavicou a regulačné armatúry do vráteného potrubia.

Nevhodné alebo úplne chýbajúce hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy spôsobuje zvýšenú spotrebu a nerovnomernú dodávku tepla do vykurovacích telies a je príčinou nepriaznivého prevádzkového stavu.

Naše služby s vyregulovaním systému UK zahŕňajú

1.  príprava projektovej dokumentácie – preverenie súčasného stavu sústavy, stupačiek, vykurovacích telies, ich počty a veľkosti, spôsob pripojenia
2.  odsúhlasenie projektovej dokumentácie dodávateľom tepla (centrálne kotolne)
3.  realizácia vyregulovania podľa projektu – demontáž starých ventilov a ich náhrada termotatickými ventilmi, ktoré sa prednastavia podľa projektu, montáž termostatických hlavíc
4. montáž pomerových rozdeľovačov na radiátory podľa výberu objednávateľa
5.  uvedenie do prevádzky a kontrola prípadne doregulovanie

Akékoľvek nekvalifikované zásahy do prednastavenia jednotlivých armatúr môžu mať vplyv na kvalitu vykurovania v bytoch alebo jednotlivých častiach domu.

Výsledkom vyregulovania systému sú nižšie náklady a lepšia tepelná pohoda.

zákon 476 / 2008 – zakon 69/ 2013

Created by: DESI