• Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
 • +421 907 428 408 progrestherm@progrestherm.sk

Výmena stupačiek

ÚvodVýmena stupačiek

VÝMENU ROZVODOV NA 1.stupačke - 13-poschodový dom, realizujeme v priebehu 1 dňa !

Potrubia  stupačiek v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov sa dostávajú na hranicu  svojej životnosti. Zatekania, netesnosti, nedostatočná teplota TÚV z dôvodu zúženia priemerov, zápach … to všetko sú dôsledky havarijného stavu stupačiek. Rýchle havarijné opravy kanalizačných potrubí, odbočiek a vodovodných potrubí problém neriešia len posúvajú do budúcnosti. Havárie na potrubí môžu spôsobiť aj nemalé škody na majetku. Problematika výmeny stupačiek sa v súčasnosti zaradila medzi prioritné. Na jednej strane rieši problém životnosti použitých materiálov a na druhej strane likvidáciu azbestocementových rúr, ktoré predstavujú nebezpečný odpad.

Ďalej zabezpečujeme

 • bezplatné poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky do 3dní od obhliadky
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie rozpočtov
 • komplexnú realizáciu diela
 • záruku na práce 36 mesiacov
 • záruka na kompletnú dodávku systému – podľa danej záruky od výrobcu (štandartne od 5-10rokov)
 • záručný a pozáručný servis
 • výpomoc pri podaní žiadosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
 • poistenie v prípade vzniku škody spôsobenej pri zhotovení diela
 • demontáž a likvidácia azbestu vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk k likvidácii na príslušných úradoch

Ponúkame Vám kompletnú výmenu

 • zvislých rozvodov teplej, studenej vody, cirkulácie, kanalizácie a plynu
 • ležatých rozvodov v suteréne objektu
V cene našich prác je zahrnutá montáž a demontáž pôvodných stien v jadrách (umakartových).

V prípade rekonštruovaných jadier zabezpečíme stavebné práce, ktoré súvisia s rozoberaním bytového jadra ako aj jeho uvedením do pôvodného stavu, podľa požiadavky vlastníkov.

Materiál používame podľa výberu objednávateľa

Najčastejšie používané materiály:

LEŽATÝ ROZVOD VODY
– oceľové pozinkované rúry pri výmene ležatého rozvodu studenej vody, ktoré sa spájajú závitovým spojom alebo rúry z ušľachtilej ocele, ktoré sú spájané lisovaním. Použitie oceľových rúr na studený ležatý rozvod je z dôvodu napojenia hydrantových požiarnych rozvodov. Na výmenu ležatého rozvodu teplej vody a cirkulácie sa najčastejšie používa viacvrstvové plasthliníkové potrubie (oceľové potrubie sa neodporúča používať na rozvody vody, ktorá má teplotu nad 38ºC).

ZVISLÝ ROZVOD VODY
– viacvrstvové plasthliníkové potrubie

KANALIZÁCIA
– odhlučnená kanalizačná rúra HT systém (PP) PLUS

PLYN
– meď

Čo získame výmenou - rekonštrukciou stupačiek

 • riešenie nedostatočného tlaku v dome
 • zníženie nákladov na opravy
 • zlepšenie prietoku vody a kvalitu dodávky vody
 • zhodnotenie bytovej jednotky

Pôvodný stav

Po rekonštrukcii

Created by: DESI